Cíle Azylu Naděje

 

 Azyl Naděje - Hospic pro opuštěné psy, o.s.

 Cíle Hospicu


1) Rozvíjet, přispívat a budovat vztah lidí ke zvířatům.
 

2) Podílet se na ochraně zvířat, aktivně rozvíjet činnost na ochranu přírody.
 

3) Všímat se okolí a upozorňovat na týrání a zneužívání zvířat.
 

4) Všemi možnými prostředky napomáhat, zabezpečovat životní podmínky zvířatům, která se ocitla v nouzi a bez pomoci.
 

5) Pomáhat v řešení těžkých situacích zvířat, v různých oblastech zejména (vztah k lidem, zdravotní stav, umísťování zvířat do    vhodné prostředí apod.)
 

6) Spolupracovat se subjekty se stejným zaměřením a lidmi, kteří chtějí naplnit zvířatům život tak, aby se stal plnohodnotným ve všech směrech. 

 

7) Získané finanční prostředky, sponzorské dary, materiální pomoc využívat ku prospěchu zvířat a plnit tak, cíle spolku.                                        

 

8) Ve všech směrech hledat a vyvíjet aktivitu, podpořit vše co vede k naplnění uvedených cílů.